Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh


Trong phiên bản Bitrix24 Cloud, có một số tùy chọn để quản trị viên làm việc với tên miền:

1. Thay đổi tên Bitrix24 sau khi khởi động lần đầu

Khi một tài khoản được tạo, nó sẽ được đặt một tên ngẫu nhiên, chẳng hạn như b24-aokwy2.bitrix24.com. Bạn có thể thay đổi tên.

Đọc thêm trong bài viết Khởi động lần đầu: đổi tên tài khoản Bitrix24.

 

2. Chuyển sang tên miền của riêng bạn

Bạn có thể sử dụng tên miền riêng cho Bitrix24 của mình. Ví dụ: sử dụng my.intranet.com hoặc mycompany.com thay vì intranet.bitrix24.com.

Đọc thêm trong bài viết Thay đổi tên tài khoản Bitrix24 mặc định và sử dụng tên miền của riêng bạn.

 

3. Đổi tên miền Bitrix24

Bạn có thể đổi tên miền 3 cấp *.bitrix24.*, ví dụ: từ example.bitrix24.com thành test.bitrix24.com.

Đọc thêm trong bài viết Đổi tên miền.Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí