Thiết lập cấu hình

ĐẶT QUYỀN TRUY CẬP TRONG BITRIX24 CRM
Tại sao bạn cần quyền truy cập bảo mật trong CRM của mình ? Mọi công ty muốn thiết lập trật tự đều phải triển khai kiểm soát truy cập trong CRM của họ. Kiể...
Thu, 13 Apr, 2023 at 4:58 PM
Khởi động lần đầu: đổi tên tài khoản Bitrix24
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh Khi một tài khoản được tạo, nó sẽ được đặt một tên ngẫu nhiên (tên miền cấp 3), ví dụ b24-wkwnk9.bitrix24.com.   ...
Sun, 19 Mar, 2023 at 6:52 PM
Chuyển tài khoản Bitrix24 sang tên miền của bạn
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh   Bạn có thể sử dụng miền riêng cho tài khoản Bitrix24 của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng test.company.com hoặc myc...
Sun, 19 Mar, 2023 at 6:54 PM
Đổi tên miền Bitrix24 và tên miền riêng
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh Trong phiên bản Bitrix24 Cloud, có một số tùy chọn để quản trị viên làm việc với tên miền: 1. Thay đổi tên Bitri...
Sun, 19 Mar, 2023 at 6:55 PM