Tác giả: Stacy Smith

Bản tiếng Anh

 

Bạn có thể sử dụng miền riêng cho tài khoản Bitrix24 của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng test.company.com hoặc mycompany.com thay vì mycompany.bitrix24.com.


Chú ý:

1. Tính năng này chỉ khả dụng cho gói Professional (Chuyên nghiệp) và Enterprise (Tập đoàn). Bạn không thể sử dụng tên miền của riêng mình khi đang dùng bản dùng thử.

Nếu bạn hạ cấp xuống bất kỳ gói nào khác, tài khoản của bạn sẽ trở về miền Bitrix24 cũ.

 

2. Khi bạn thay đổi tên miền thành của riêng bạn, vùng lưu trữ dữ liệu thực tế không thay đổi. Đối với tài khoản Bitrix24 như vậy, các tính năng của vùng trước đó vẫn tiếp tục hoạt động: tốc độ truy cập, luật dữ liệu cá nhân và vị trí của máy chủ ở một số quốc gia được quy định chặt chẽ. Mỗi khu vực có pháp nhân nhà cung cấp riêng, công cụ Bitrix24 riêng, phương thức thanh toán khả dụng, giá và đơn vị tiền tệ thanh toán, hỗ trợ đối tác.

 

3. Bạn không còn phải mua và gia hạn chứng chỉ SSL cho miền của mình nữa. Chứng chỉ hiện được cấp bởi tổ chức phát hành chứng chỉ Let's Encrypt và được gia hạn tự động.

 

4. Các dịch vụ sau sẽ ngừng hoạt động sau khi tên miền được thay đổi:

  • Mở Kênh - bạn sẽ phải kết nối lại chúng sau khi thay đổi tên miền.
  • Tiện ích trang web (biểu mẫu CRM, Trò chuyện trực tiếp, biểu mẫu Gọi lại) - bạn sẽ phải cài đặt lại chúng sau khi thay đổi tên miền.
  • Các ứng dụng Webhook - chúng sẽ cần được tạo lại.

 


Thực hiện theo các bước sau để sử dụng tên miền của riêng bạn:

1. Nhập 4 bản ghi "IN NS" trong Trình chỉnh sửa DNS cho vùng miền của bạn. Nếu có các bản ghi khác cho tên miền, bạn nên xóa chúng.

ns-1277.awsdns-31.org.

ns-310.awsdns-38.com.

ns-581.awsdns-08.net.

ns-1613.awsdns-09.co.uk.

 

Chúng tôi chỉ cung cấp các loại bản ghi NS. Chúng tôi không cung cấp các bản ghi A-, CNAME- hoặc các bản ghi khác. Nếu bạn không thể tự cung cấp chúng, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn. Nếu máy chủ lưu trữ không cung cấp bản ghi NS, bạn cần thay đổi máy chủ lưu trữ của mình.

Nếu bạn thêm bản ghi NS cho miền chính, ví dụ: test.tld (miền cấp 2), thì bạn sẽ không thể thực hiện các thay đổi khác đối với miền chính và miền phụ của mình vì bạn đang trao quyền kiểm soát miền chính và miền phụ cho Bitrix24. Trong trường hợp này, tên miền sẽ chỉ được sử dụng cho tài khoản Bitrix24.

Nếu bạn chỉ thêm bản ghi NS cho tên miền phụ, ví dụ: crm.test.tld (tên miền cấp 3), thì Bitrix24 sẽ chỉ quản lý tên miền phụ đó mà không ảnh hưởng đến tên miền chính cấp 2 (test.tld) và các tên miền phụ khác của nó ( shop.test.tld, v.v.). Trong trường hợp này, bạn sẽ có thể sử dụng tên miền chính và tên miền phụ của nó cho các dự án khác của mình.

Để chỉnh sửa bản ghi NS cho tên miền phụ cấp 3, hãy sử dụng các công ty đăng ký tên miền Namecheap, Godaddy, Cloudflareinternet.bs.


2. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Bitrix24. Chỉ quản trị viên Bitrix24 của bạn mới có thể thực hiện việc này.

 

3. Chỉ định tên miền chính xác mà bạn đang di chuyển đến. Cung cấp bằng chứng về những thay đổi được thực hiện đối với hồ sơ NS. Nó có thể là ảnh chụp màn hình trình chỉnh sửa vùng DNS của miền của bạn.


Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí