Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh

 

Nếu bạn liên tục gặp sự cố khi truy cập Bitrix24 hoặc gặp lỗi khi sử dụng, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Bitrix24.

Chuyên gia của Nhóm hỗ trợ Bitrix24 có thể yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ IP và kết quả của lệnh theo dõi.

Sẽ tốt hơn nếu một chuyên gia có kiến thức nhất định hoặc quản trị viên hệ thống sẽ liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Bitrix24.

Kiểm tra IP của bạn

Bạn có thể kiểm tra IP của mình bằng cách sử dụng một trong các dịch vụ sau:

 https://www.checkip.org/

 http://checkip.dyndns.org/

 https://ping.eu/

Lưu địa chỉ IP của bạn hoặc chụp ảnh màn hình.

Traceroute (kiểm tra đường dẫn) 

Bạn cần kiểm tra đường dẫn đến Bitrix24 của mình. Đây là cách:

Windows

Nhấn WIN + R > gõ cmd > nhấn OK :

tracert1.jpg

Nhập tracert YOUR_BITRIX24_ADDRESS> nhấn Enter .

tracert2.jpg

 

 

hệ điều hành Mac

Mở Finder > Applications > Utilities > Terminal

Loại traceroute YOUR_BITRIX24_ADDRESS.

Theo dõi trong macOS

 

Hệ điều hành Chrome

Mở ứng dụng Terminal từ trình khởi chạy hoặc sử dụng phím tắt
CTRL + SHIFT + T

Nhập tracepath YOUR_BITRIX24_ADDRESS> nhấn Enter .

Sử dụng lệnh exit để đóng ứng dụng Terminal.

 

Lưu kết quả dưới dạng tệp văn bản hoặc chụp ảnh màn hình.

Bây giờ, khi bạn biết địa chỉ IP của mình và có kết quả của lệnh theo dõi, bạn có thể gửi những dữ liệu này đến chuyên gia của nhóm Hỗ trợ Bitrix24.

Bài viết được đề xuất

 Tệp HAR và công cụ chẩn đoán MTR

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí