Hỗ trợ của Bitrix24

Tệp HAR và công cụ chẩn đoán MTR
Tác giả: Andrey Glushkov Bản tiếng Anh   Chuyên gia của Nhóm hỗ trợ Bitrix24 có thể yêu cầu bạn tạo tệp HAR (tệp được sử dụng để theo dõi dữ liệu giữa ...
Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 10:46 SA
Hỗ trợ Bitrix24: dữ liệu bạn có thể được yêu cầu cung cấp
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Nếu bạn liên tục gặp sự cố khi truy cập Bitrix24 hoặc gặp lỗi khi sử dụng, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ ...
Wed, 15 Tháng 3, 2023 tại 11:15 SA
Xem nhật ký cuộc gọi
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh   Nếu bạn gặp sự cố với Điện thoại Bitrix24 và liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Bitrix24, chuyên gia của chúng tôi có thể ...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 10:44 SA
Cách kích hoạt Hỗ trợ Bitrix24
Tác giả: Andrey Glushkov Bản tiếng Anh   Người đăng ký gói thương mại có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 bất cứ lúc nào để nhận được hỗ trợ chu...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 11:12 SA
Cách kích hoạt hỗ trợ của đối tác bitrix24
Tác giả: Andrey Glushkov Bản tiếng Anh   Đối tác Bitrix24 có thể giúp bạn chọn gói đăng ký Bitrix24 tối ưu và cung cấp cho bạn các dịch vụ tùy chỉnh sả...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 2:13 CH
Yêu cầu hộp thoại với bộ phận hỗ trợ Bitrix24
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Khi bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Bitrix24, có thể có các sự cố bổ sung không liên quan đến yêu cầu chính. T...
Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 9:15 SA
Phải làm gì nếu bạn gặp sự cố với Bitrix24
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh   Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét các tình huống khi Bitrix24 của bạn không hoạt động bình thường: ⬪ Không...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 3:57 CH
Cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Bitrix24
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Các chuyên gia hỗ trợ Bitrix24 lần lượt xử lý các yêu cầu. Chúng tôi đã nhận được một số lượng lớn thư rác trong ...
Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 9:28 SA
Câu hỏi thường gặp: Hỗ trợ Bitrix24
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Trong bài viết này, chúng tôi đã thu thập câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về việc liên hệ với bộ phận...
Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 9:43 SA