Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh

 

Khi bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Bitrix24, có thể có các sự cố bổ sung không liên quan đến yêu cầu chính. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo một yêu cầu mới trong khi vấn đề chính đang được giải quyết. Mỗi yêu cầu bổ sung sẽ được mở trong một hộp thoại riêng - do đó, tất cả các câu hỏi sẽ được giải quyết đồng thời.

 

Để tạo một yêu cầu mới cho nhóm Hỗ trợ Bitrix24, hãy nhấp vào nút đặc biệt trong cuộc trò chuyện.

hỏi_câu hỏi.jpg

Một phòng trò chuyện mới sẽ được mở, nơi bạn có thể đặt thêm câu hỏi cho bộ phận Hỗ trợ Bitrix24.

yêu cầu.jpg

Để chuyển sang một yêu cầu khác, hãy chọn nó từ danh sách yêu cầu trong cuộc trò chuyện chính với bộ phận Hỗ trợ của Bitrix24.

request_list.jpg

Bạn có thể đổi tên hộp thoại trong danh sách bất kỳ lúc nào. Bấm vào nút chỉnh sửa .

đổi tên.jpg

Để tìm yêu cầu, hãy sử dụng tìm kiếm theo tiêu đề.

tìm kiếm.jpg

 

Quản trị viên Bitrix24 có thể tạo 5 yêu cầu đồng thời tới Hỗ trợ Bitrix24 trên bất kỳ gói thương mại nào . Với 5 hộp thoại được mở đồng thời, quản trị viên chỉ có thể tạo một yêu cầu mới sau khi nhân viên hỗ trợ Bitrix24 đóng yêu cầu trước đó.

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí