Tác giả: Andrey Glushkov

Bản tiếng Anh

 

Đối tác Bitrix24 có thể giúp bạn chọn gói đăng ký Bitrix24 tối ưu và cung cấp cho bạn các dịch vụ tùy chỉnh sản phẩm bổ sung.

Nếu bạn muốn yêu cầu hỗ trợ từ Đối tác Bitrix24, hãy truy cập trang Đối tác Bitrix24 và chọn Đối tác gần vị trí của bạn nhất.

Sau khi bạn ký thỏa thuận dịch vụ hỗ trợ, Đối tác Bitrix24 sẽ gửi cho bạn một khóa đặc biệt.

Quản trị viên Bitrix24 cần kích hoạt khóa bằng cách nhấp vào Đăng ký > Hỗ trợ :

hỗ trợ đối tác1.jpg

Sau đó bấm vào nút Gửi tin nhắn :

đối tácsupport2.jpg

Một cuộc trò chuyện Hỗ trợ Đối tác Bitrix24 sẽ được mở và bạn có thể đặt câu hỏi cho đối tác Bitrix24:

hỗ trợ đối tác3.jpg

Hoặc bạn có thể gõ Hỗ trợ vào thanh tìm kiếm:

đối tácsupport4.jpg

 

Quan trọng : cuộc trò chuyện Hỗ trợ đối tác Bitrix24 có biểu tượng màu xanh lam với ký hiệu "24" trên đó. Điều này sẽ giúp bạn thấy sự khác biệt giữa cuộc trò chuyện Hỗ trợ đối tác Bitrix24 và các cuộc trò chuyện khác.

Bạn có thể chuyển về Hỗ trợ Bitrix24 bất kỳ lúc nào. Đọc thêm trong bài viết Cách kích hoạt Hỗ trợ Bitrix24 .

Quan trọng:

 Chỉ Quản trị viên Bitrix24 mới có thể kích hoạt hỗ trợ Đối tác Bitrix24.

 Chỉ Quản trị viên Bitrix24 hoặc Đối tác Bitrix24 được mời vào tài khoản của bạn mới có thể gửi yêu cầu đến cuộc trò chuyện Hỗ trợ Đối tác Bitrix24.

 Đối tác Bitrix24 có thể có các quy tắc và điều kiện riêng để cung cấp hỗ trợ.

 Nếu bạn đã kích hoạt hỗ trợ đối tác, trò chuyện Hỗ trợ Bitrix24 sẽ không khả dụng.

 Tất cả các khiếu nại đối với nhà tích hợp từ các ứng dụng khách Bitrix24 miễn phí hoặc cổng khách hàng NFR đều được các chuyên gia tư vấn xử lý mà không cần chuyển yêu cầu cho các kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật.

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí