Tác giả: Stacy Smith

Bản tiếng Anh

 

Nếu bạn gặp sự cố với Điện thoại Bitrix24 và liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Bitrix24, chuyên gia của chúng tôi có thể yêu cầu nhật ký cuộc gọi. Nhật ký cuộc gọi chứa dữ liệu kỹ thuật và thống kê có thể giúp khắc phục sự cố kết nối.

Cách lấy nhật ký cuộc gọi

1. Chuyển đến CRM > Tiện ích bổ sung > Điện thoại .

điện thoại

2. Sau đó, mở tab Chi tiết cuộc gọi .

chi tiết cuộc gọi

3. Để xem nhật ký cuộc gọi, hãy nhấp vào biểu tượng bên dưới cột Chi tiết .

Chi tiết

4. Nếu bạn không thấy cột Chi tiết , hãy nhấp vào nút bánh răng > đánh dấu vào Chi tiết trong cài đặt chế độ xem danh sách và nhấp vào Áp dụng .

Chi tiết trong danh sách

5. Nhật ký cuộc gọi sẽ được mở trong tab mới. Sao chép địa chỉ từ thanh địa chỉ của trình duyệt và gửi cho chuyên gia Hỗ trợ Bitrix24 .

Nhật ký cuộc gọi

 

Lưu ý rằng nhật ký cuộc gọi được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của chúng tôi lưu trữ không quá 1 tháng. Nếu bạn gặp lỗi Không tìm thấy khi cố gắng xem nhật ký cuộc gọi, điều này có nghĩa là nhật ký đã tự động bị xóa.

Trạng thái cuộc gọi

Bitrix24 Telephony sử dụng mã trạng thái phản hồi SIP làm trạng thái cuộc gọi:

 Cuộc gọi thành công (mã 200) - yêu cầu đã thành công.

 Cuộc gọi đã bỏ qua (mã 304) - trạng thái này có mã không chuẩn.

 Cuộc gọi bị từ chối (mã 603) - điểm đến không thể tham gia vào cuộc gọi, không có điểm đến thay thế.

 Đã hủy cuộc gọi (mã 603-S) - đích đến không muốn tham gia cuộc gọi.

 Bị từ chối (mã 403) - máy chủ hiểu yêu cầu nhưng từ chối thực hiện yêu cầu đó.

 Số không hợp lệ (mã 404) - không tìm thấy hoặc không tồn tại số SIP của bên được gọi.

 Bận (mã 486) - người được gọi đang bận.

 Địa chỉ không đầy đủ (mã 484).

 Dịch vụ không khả dụng (mã 503) - máy chủ tạm thời không thể xử lý yêu cầu do quá tải tạm thời hoặc bảo trì máy chủ.

 Tạm thời không khả dụng (mã 480) - callee tạm thời không khả dụng, hãy thử lại sau.

 Yêu cầu thanh toán (mã 402) - không đủ tiền.

 Bị chặn (mã 423) - máy chủ đang từ chối yêu cầu vì thời gian hết hạn của tài nguyên được làm mới theo yêu cầu quá ngắn.

 Lỗi máy chủ nội bộ (mã 500) - cuộc gọi đến thuê bao không được đăng ký trong mạng hoặc tắt điện thoại.

 Không xác định - bất kỳ lý do nào khác.

Trạng thái cuộc gọi được hiển thị trong cột tương ứng của danh sách Chi tiết cuộc gọi . Có thể xem mã trong nhật ký cuộc gọi đã chọn.

Nếu bạn sử dụng PBX của bên thứ ba và nhận được mã trạng thái không được liệt kê trong bài viết này, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp SIP PBX của bạn. Hoặc tìm mã này tại đây Danh sách mã phản hồi SIP .


Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí