Tác giả: Andrey Glushkov

Bản tiếng Anh

 

Người đăng ký gói thương mại có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 bất cứ lúc nào để nhận được hỗ trợ chuyên nghiệp.

Để liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24, hãy vào phần Đăng ký > Hỗ trợ và nhấp vào Gửi tin nhắn :

bitrix24support1.jpg

Trò chuyện Hỗ trợ Bitrix24 sẽ được mở:

bitrix24support2.jpg

Sử dụng menu ITR để xác định danh mục câu hỏi của bạn.

ITR_menu.jpg

 

Quan trọng : cuộc trò chuyện Hỗ trợ Bitrix24 chính thức có biểu tượng màu xanh lam với ký hiệu "24" trên đó. Điều này sẽ giúp bạn thấy sự khác biệt giữa cuộc trò chuyện Hỗ trợ Bitrix24 chính thức và các cuộc trò chuyện khác.

Nếu bạn sử dụng Bitrix24 Tại chỗ và có khóa cấp phép đang hoạt động, bạn có thể kích hoạt trò chuyện Hỗ trợ Bitrix24 trong bảng điều khiển .

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Bitrix24 bằng cách nhấp vào biểu tượng câu hỏi ở góc trên cùng bên phải > Đặt câu hỏi .

thefirstadmin1.jpg

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu với Bitrix24 và tìm giải pháp nếu bạn gặp sự cố với Bitrix24. Dưới đây là danh sách các tình huống mà nhóm Hỗ trợ Bitrix24 có thể giúp bạn:

 Bạn cần ai đó giải thích cho bạn cách hoạt động của các tính năng Bitrix24 hoặc bạn cần tư vấn về tài liệu Bitrix24.

 Một cái gì đó không hoạt động theo cách bạn mong đợi, hoặc nó đã từng hoạt động, nhưng bây giờ thì không.

 Bạn nhận được thông báo lỗi khi sử dụng Bitrix24. Thất bại và phục hồi. Bạn có thể nhận trợ giúp để tìm ra lý do thất bại và khắc phục nó.

 Bạn có câu hỏi về việc cấp phép và thanh toán cho các gói Bitrix24.

Thật không may, có những trường hợp nhóm Hỗ trợ Bitrix24 không thể giúp bạn:

 Bạn cần ai đó triển khai hoặc tùy chỉnh Bitrix24 của mình.

 Bạn cần định cấu hình quy trình công việc hoặc quy tắc tự động hóa.

 Bạn muốn ai đó sửa đổi Bitrix24 của mình theo cách bạn cần.

 Phát triển ứng dụng.

 Hỗ trợ với các ứng dụng của công ty thứ ba sử dụng Bitrix24 API.

 Đào tạo nhân viên của bạn.

Bạn có thể liên hệ với Đối tác Bitrix24 nếu bạn cần triển khai, tùy chỉnh Bitrix24, v.v. Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ từ Đối tác Bitrix24 trên trang Đối tác Bitrix24 .

Cách chuyển về Hỗ trợ Bitrix24

Nếu bạn đã kích hoạt hỗ trợ đối tác cho Tài khoản Bitrix24 của mình, thì Hỗ trợ Bitrix24 sẽ không khả dụng.

Bạn có thể chuyển về Hỗ trợ Bitrix24 bằng cách nhấp vào Đăng ký > Hỗ trợ .

Quản trị viên cần nhấp vào nút Tắt hỗ trợ từ đối tác Bitrix24 .

bitrix24support3.jpg

 

Quan trọng:

 Chỉ Quản trị viên Bitrix24 và Đối tác Bitrix24 được mời vào tài khoản của bạn mới có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Bitrix24.

 Nếu bạn đã kích hoạt Hỗ trợ đối tác, Hỗ trợ Bitrix24 sẽ không khả dụng.

 Bạn có thể quay lại hỗ trợ Đối tác bằng cách kích hoạt khóa đặc biệt. Đọc thêm trong bài viết - Cách kích hoạt hỗ trợ đối tác .

 Hỗ trợ Bitrix24 không khả dụng cho người dùng gói Miễn phí, nhưng bạn có thể liên hệ với Đối tác Bitrix24.

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí