Tác giả: Stacy Smith

Bản tiếng Anh

 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét các tình huống khi Bitrix24 của bạn không hoạt động bình thường:

 Không có nhân viên nào của công ty có thể đăng nhập vào Bitrix24

 Một hoặc một số nhân viên không đăng nhập được vào Bitrix24

 Nhân viên không thể truy cập một trang cụ thể

 Không có kết nối với máy chủ

 Tài khoản hoạt động chậm

 Nhân viên không đăng nhập được

Thời gian cần thiết để giải quyết vấn đề phụ thuộc vào mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp. Dữ liệu cần được thu thập trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24 được cung cấp cho từng tình huống.

 

Không nhân viên nào của công ty bạn có thể đăng nhập vào Bitrix24

Thử đăng nhập tài khoản thì toàn nhân viên thấy trên màn hình có Mây .

Mây

Truy cập trang trạng thái Bitrix24 và chú ý đến màu của vùng Bitrix24 của bạn.

Trạng thái

 Màu cam - một số tài khoản trong khu vực được chỉ định có thể gặp sự cố. Các chuyên gia của chúng tôi biết về vấn đề này và họ đang giải quyết vấn đề đó. Mọi thứ sẽ được phục hồi trong thời gian sớm nhất.

Bạn không cần liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Bitrix24.

 Màu xanh lá cây - tất cả các hệ thống đang hoạt động bình thường. Nó có nghĩa là trường hợp của bạn là đặc biệt và nó cần một giải pháp cụ thể.

Liên hệ Hỗ trợ Bitrix24. Điền vào mẫu trên trang web của chúng tôi. Các chuyên gia Hỗ trợ của chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của bạn ngay khi có thể.

 

Một hoặc một số nhân viên không đăng nhập được vào Bitrix24

Một đặc điểm khác biệt của tình huống này là các nhân viên khác có quyền truy cập vào tài khoản Bitrix24.

Mây

Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24 và cung cấp các thông tin sau:

1. Trang không mở. Ví dụ: .bitrix24.com/crm/deal/category/0/

2. Người dùng gặp sự cố. Ví dụ: .bitrix24.com/company/personal/user/1/

3. Thời điểm xảy ra sự cố. Ví dụ: 10:00 sáng UTC+2 .

4. Ảnh chụp màn hình của bảng điều khiển trình duyệt.

 

Nhân viên không thể truy cập một trang cụ thể

Tình huống này bao gồm các trường hợp khi tất cả nhân viên không thể mở cùng một trang. Ví dụ: .bitrix24.com/crm/deal/category/0/ . Các trang khác tải đúng cách.

Mây

Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24 và cung cấp các thông tin sau:

1. Trang không mở. Ví dụ: .bitrix24.com/crm/deal/category/0/

2. Người dùng gặp sự cố. Ví dụ: .bitrix24.com/company/personal/user/1/

3. Thời điểm xảy ra sự cố. Ví dụ: 10:00 sáng UTC+2 .

4. Chỉ định xem sự cố có xảy ra thường xuyên hay không.

 

Không có kết nối với máy chủ

Không có kết nối máy chủ

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Bitrix24 và cung cấp thông tin về người dùng gặp sự cố. Ví dụ: .bitrix24.com/company/personal/user/1/

 

Tài khoản tải chậm

Ví dụ: một số trang có thể mất từ 10-15 giây trở lên để tải.

Tải chậm

Nếu tất cả các trang tải chậm , hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24 và cung cấp thông tin sau:

1. địa chỉ IP của bạn

2. Theo dõi lộ trình đến Bitrix24 của bạn

3. Tệp HAR được ghi trên trang mở chậm.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong các bài viết sau: Tệp HAR và công cụ chẩn đoán MTR  Hỗ trợ Bitrix24: dữ liệu bạn có thể được yêu cầu cung cấp .

Nếu chỉ các trang cụ thể tải chậm (ví dụ: chỉ các trang có báo cáo hoặc danh sách tác vụ tải chậm), hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24 và cung cấp thông tin sau:

1. Trang không mở. Ví dụ: .bitrix24.com/crm/deal/category/0/

2. Người dùng gặp sự cố. Ví dụ: .bitrix24.com/company/personal/user/1/

3. Thời điểm xảy ra sự cố. Ví dụ: 10:00 sáng UTC+2 .

4. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy. Ví dụ: trang đang tải trong một thời gian rất dài hoặc thông tin trong thanh trượt không được tải.

 

Nhân viên không đăng nhập được

đăng nhập sai

Các giải pháp cho sự cố đăng nhập được mô tả trong bài viết - Sự cố đăng nhập .

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí