Tác giả: Emily Walker

Bản tiếng Anh

 

Ứng dụng Desktop cho phép bạn làm việc với các công cụ Bitrix24 và giao tiếp với đồng nghiệp trong một cửa sổ trò chuyện riêng. Có một số cách để ủy quyền trong Desktop.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Ứng dụng Desktop tất cả trong một .

Cửa sổ đăng nhập

Khi bạn chạy ứng dụng trên máy tính lần đầu tiên, trang đăng nhập sẽ tự động mở ra. Hệ thống sẽ nhắc bạn nhập thông tin đăng nhập vào các trường.

 Địa chỉ Bitrix24 là địa chỉ tài khoản, ví dụ test1234.bitrix24.com . Nếu bạn không biết địa chỉ Bitrix24 của mình, bạn có thể hỏi quản trị viên.

 Điện thoại hoặc email - nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn đã chỉ định khi đăng ký tài khoản. Thông tin đăng nhập thường là địa chỉ email liên hệ, nhưng có những trường hợp những dữ liệu này khác nhau. Ví dụ: thông tin đăng nhập trong phiên bản Bitrix24 On-Premise là tên người dùng. Nếu bạn không nhớ tên người dùng của mình, vui lòng liên hệ với quản trị viên Bitrix24 của bạn.

 Mật khẩu - nhập mật khẩu cho tài khoản của bạn.

Điền vào các trường và nhấp vào nút Đăng nhập .

Ủy quyền thông qua hồ sơ Bitrix24.Network

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cấu hình Mạng Bitrix24 của mình bằng tùy chọn Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu để truy cập bất kỳ tài khoản Bitrix24 nào của bạn và mở nó trong ứng dụng Desktop.

Bitrix24 Đăng nhập vào mạng máy tính để bàn.jpg

 

Lưu ý rằng tài khoản Bitrix24 và cấu hình Mạng Bitrix24 không giống nhau.

Tài khoản Bitrix24 là một dịch vụ với một bộ công cụ phục vụ cho công việc của công ty. Bitrix24 Network profile là một hồ sơ người dùng hiển thị tất cả các tài khoản mà người dùng đã đăng ký.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Sự khác biệt giữa tài khoản Bitrix24 và Bitrix24 Network profile là gì .

Ủy quyền mã QR

Đối với phương pháp này, bạn phải đăng nhập vào ứng dụng di động Bitrix24.

Nhấp vào nút Đăng nhập bằng mã QR và nhập địa chỉ Bitrix24 của bạn. Trang hồ sơ Mạng Bitrix24 sẽ được mở. Bạn cần quét mã QR bằng điện thoại thông minh của mình.

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Đăng nhập bằng mã QR .

Nếu cần, bạn có thể làm việc với nhiều tài khoản Bitrix24 cùng lúc trong ứng dụng Desktop. Thêm tài khoản mong muốn, chuyển đổi giữa chúng, nhận tin nhắn và thông báo.

 

Chưa có tài khoản ? Hãy tạo miễn phí