Lịch

1.3. Gửi lời mời sự kiện bằng email
  Tác giả: Andrey Glushkov Tính năng chính của Calendar là lên lịch các sự kiện. Các sự kiện trong nội bộ công ty dễ dàng để lên lịch trong vài gi...
Mon, 4 Tháng 10, 2021 tại 11:32 SA
1.4. Thêm một sự kiện vào lịch
  Tác giả: Andrey Glushkov Bạn có thể thêm các sự kiện mới vào phần Lịch (Calendar). Bạn có thể dử dụng biểu mẫu tóm tắt để thêm một sự kiện mới h...
Mon, 4 Tháng 10, 2021 tại 4:06 CH
1.14. Địa điểm tổ chức sự kiện (phòng họp)
  Tác giả: Andrey Glushkov Để thêm địa điểm của sự kiện, bạn chỉ cần thêm tên của địa điểm vào trường Địa điểm (Location) khi thêm một sự kiện mới....
Mon, 4 Tháng 10, 2021 tại 4:15 CH
1.16. Cài đặt lịch
  Tác giả: Vera Kuchumova Trong phần cài đặt lịch, bạn sẽ thấy các thông tin chi tiết chung của sự kiện. Nhấp vào biểu tượng hình bánh răng để tru...
Mon, 4 Tháng 10, 2021 tại 4:57 CH
1.17. Xuất lịch qua iCal
  Tác giả: Andrey Glushkov Lịch Bitrix24 có thể được trích xuất và xem bằng một ứng dụng của bên thứ ba. Để lấy đường dẫn trích xuất, hãy đến phần...
Mon, 4 Tháng 10, 2021 tại 5:22 CH