Andrey Glushkov
 
Tác giả: Andrey Glushkov

Cách thức đặt hàng trên Cửa hàng trực tuyến.

Đặt hàng

Khách hàng chọn sản phẩm muốn mua > xác định số lượng cần mua và nhấp vào Mua (Buy).

Nếu sản phẩm không có sẵn hoặc bạn chưa chỉ định giá cho nó, nút Mua (Buy) sẽ không hiển thị.
orderwebsite1.png

Các sản phẩm đã chọn sẽ  được thêm vào giỏ hàng và khách hàng có thể tiến hành Thanh toán (Checkout).

orderwebsite2.png

Khách hàng kiểm tra giá và có thể sử dụng phiếu giảm giá để được giảm giá.

orderwebsite3.png

Tiếp theo, khách hàng nhập địa chỉ của mình.

orderwebsite4.png

Khách hàng cũng cần chọn phương thức vận chuyển.

orderwebsite5.png
Tìm hiểu thêm về việc tạo Dịch vụ giao hàng trong bài viết - Create a delivery service.

Tiếp đó, khách hàng chọn phương thức thanh toán.

orderwebsite6.png
Tìm hiểu thêm về bổ sung phương thức thanh toán trong bài viết - Add a payment system.

Khách hàng nhập thông tin liên hệ và nhấp vào Thanh toán (Checkout).

orderwebsite7.png

Theo dõi tình trạng đơn hàng (Track the order status)

Khách hàng có thể theo dõi tình trạng đơn hàng bằng cách nhấp vào Các đơn hàng hiện tại (Current orders) trong mục cá nhân.

orderwebsite8.png orderwebsite9.png

Xử lý đơn hàng trên CRM

Cửa hàng trực tuyến của bạn được kết nối với Bitrix24 CRM và bạn không phải cài đặt gì thêm.

When Khi khách hàng đặt hàng trực tuyến, đơn hàng này ngay lập tức sẽ xuất hiện trong phần Cửa hàng trực tuyến (Online Store) > Đơn hàng (Orders).

orderwebsite10.png

Nhấp vào đơn hàng trong danh sách để xem thông tin đầy đủ của đơn hàng.

orderwebsite11.png
Khi khách hàng đặt hàng, công ty hoặc liên hệ sẽ được tạo tự động.
Bài viết đề xuất: