Thông tin cập nhật

Cập nhật vào tháng 1 - tháng 2 năm 2023
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Chúng tôi đã cập nhật một số mô-đun Bitrix24 và sẽ cho bạn biết về tất cả các thay đổi trong bài viết này.   ...
Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 2:40 CH
Dự án đổi mới toàn diện
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh   Bitrix24 đã được ra mắt cách đây 10 năm với mục tiêu cung cấp các công cụ bán hàng, giao tiếp và cộng tác tiên tiế...
Tue, 14 Tháng 3, 2023 tại 10:03 CH
Đăng ký sản phẩm
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Bật tùy chọn Đăng ký sản phẩm để khách hàng của bạn có thể được thông báo khi sản phẩm của bạn có hàng trở lại. B...
Thu, 23 Tháng 2, 2023 tại 4:59 SA
Thẻ tag trong nhiệm vụ và dự án
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Thẻ là một công cụ để tổ chức các nhiệm vụ và quản lý dự án. Bạn có thể sử dụng nó để phân loại nhiệm vụ, ưu tiên...
Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 9:37 SA
Câu hỏi thường gặp: Hỗ trợ Bitrix24
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Trong bài viết này, chúng tôi đã thu thập câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về việc liên hệ với bộ phận...
Sat, 25 Tháng 2, 2023 tại 5:05 CH
Tạo tin nhắn nháp trong bảng tin
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Tạo và lưu tin nhắn nháp trong Bảng tin. Tính năng này sẽ hữu ích cho những nhân viên muốn hoãn gửi tin nhắn cho ...
Mon, 27 Tháng 2, 2023 tại 1:16 CH
Vô hiệu hóa hộp thư khi hạ gói đăng ký
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Trong Bitrix24, số lượng hộp thư được kết nối phụ thuộc vào gói giá .   Nếu bạn chuyển sang gói có số lượng hộp...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 9:45 SA
Cách hạn chế quyền truy cập vào Bitrix24 theo địa chỉ IP
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Tùy chọn hạn chế quyền truy cập vào Bitrix24 bằng địa chỉ IP chỉ khả dụng cho các gói Chuyên nghiệp và Doan...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 10:16 SA
Cập nhật Bitrix24.Market
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Bitrix24.Market là một công cụ rất hữu ích cho bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng Bitrix24. Hơn 380 ứng dụng có sẵn ...
Wed, 1 Tháng 3, 2023 tại 11:03 SA
Kiến thức nhóm làm việc tùy theo quyền truy cập
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh   Chúng tôi cài đặt các bản cập nhật trong tài khoản Bitrix24 Cloud dần dần. Nó sẽ sớm có sẵn trong tất cả các...
Fri, 3 Tháng 3, 2023 tại 9:39 SA