CRM

CRM
Bản tiếng Anh   Bitrix24 CRM cung cấp cho bạn và bộ phận bán hàng của bạn tất cả các công cụ quan trọng. Bitrix24 CRM tạo thành một cơ sở liên lạc nơi tư...
Wed, 29 Tháng 3, 2023 tại 4:43 CH
Thêm sản phẩm vào deal, lead và báo giá
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Trong lead, deal, báo giá và hóa đơn, bạn có thể chọn sản phẩm. Tùy chọn này sẽ giúp bạn ghi nhớ lựa chọn của khá...
Sun, 26 Tháng 3, 2023 tại 9:18 CH
Script thông minh trong CRM
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Tùy chọn này sẽ sớm có trên tất cả Bitrix24. Trong Bitrix24, bạn có thể tự động hóa công việc với các gi...
Sun, 26 Tháng 3, 2023 tại 9:09 CH
CÁCH TẠO MẪU TÀI LIỆU TRONG BITRIX24
Khả năng tạo các mẫu tài liệu là cần thiết trong bất kỳ CRM nào. Trong Bitrix24, có thể tạo các mẫu cho hóa đơn, báo giá, phiếu đóng gói, xác nhận đơn hàng...
Mon, 6 Tháng 3, 2023 tại 4:01 CH
Bộ đếm hoạt động mới
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Bộ đếm Bitrix24 hỗ trợ nhân viên ghi nhớ về khách hàng: thực hiện cuộc gọi, gửi email hoặc hóa đơn.   Chúng tôi...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 9:22 CH
Tổng quan về CRM
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh   CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) là một lớp phần mềm cung cấp cấu trúc và sự nhất quán trong việc quản lý các liên...
Sun, 26 Tháng 3, 2023 tại 5:35 CH
Các quy trình thông minh trong Bitrix24
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Quy trình thông minh là một loại phần tử có thể tùy chỉnh trong CRM. Trước đây, bạn phải điều chỉnh các giao dịch...
Sun, 26 Tháng 3, 2023 tại 7:40 CH
Các tùy chọn truy cập trong CRM
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Tùy chọn truy cập là một công cụ để ghi lại các cuộc trò chuyện với khách hàng. Nó hoạt động giống như một máy gh...
Sun, 26 Tháng 3, 2023 tại 8:38 CH
Ví dụ về quy trình hoạt động thông minh
Tác giả: Emily Walker Bản tiếng Anh   Hãy xem xét một ví dụ về quy trình thông minh cho công ty sửa chữa ô tô và bán phụ tùng. Nó không sản xuất chúng,...
Sun, 26 Tháng 3, 2023 tại 8:51 CH
Các chế độ CRM
Tác giả: Stacy Smith Bản tiếng Anh   Có hai cách để làm việc với Bitrix24 CRM - CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và CRM cổ điển (có khách h...
Sun, 26 Tháng 3, 2023 tại 9:29 CH